Адреса: бул. Кузман Јосифовски Питу бр.1, 1000 Скопје, Република Македонија
Факс: +389 2 311 3196; E-пошта: contact@acimacedonia.org

АЦИ Македонија - Здружение на финансиски пазарие членка на АЦИ - Здружение на финансиски пазари од 2001 година. АЦИ - Здружение на финансиски пазари е најголемо меѓународно здружение на финансиски пазари во светот.
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ НА АЦИ МАКЕДОНИЈА ЗФП ЗА 2017 ГОДИНА

АЦИ Македонија ЗФП - Финансиски извештај за 2017 година
23-то ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АЦИ МАКЕДОНИЈА - ЗДРУЖЕНИЕ НА ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ
20 - 22 Април 2018, Хотел Дрим, Струга
ГЕНЕРАЛЕН СПОНЗОР

ЗЛАТЕН СПОНЗОРПРЕТСЕДАТЕЛ
Бојан Цветановски
НЛБ банка АД Скопје
Тел: +389 2 5100 682
Факс: +389 2
Моб: +389 78 300 874
E-пошта: b.cvetanovski@nlb.mk


СЕКРЕТАР
Борче Стаменковски
Капитал Банка АД Скопје
Тел: +389 2 3102 571
Моб: +389 78 489 570
E-пошта: borce.stamenkovski@capitalbank.com.mk


БЛАГАЈНИК
Звонимир Солтиров
Народна Банка на Република Македонија
Тел: +389 2 3108 434
E-пошта: SoltirovZ@nbrm.mkнасловна | за здружението | членови | SKIBOR | настани | едукација | линкови | собрание


© 2018 АЦИ Македонија Здружение на финансиски пазари. Сите права се задржани.