Органи на управување

Извршен Одбор

Бојан Цветановски Претседател
Весна Трајковска
Левент Ајрула
Сашо Радевски
Горан Милетиќ

Надзорен Одбор

Звонко Станковски
Борка Цветановска
Наташа Трајкова

 

Комисија за стручно усовршување

Елена Тримческа
Ненад Јовчески
Снежана Поповска

 

 

 

Суд на честа

Весна Ристовска
Ирина Петковска
Стојан Донески

Благајник

Sвонимир Солтиров

 

Секретар

Јане Настоски