Склучен Меморандум за Соработка со Македонска Берза АД Скопје

 

Склучен Меморандум за Соработка помеѓу Македонска Берза АД Скопје и АЦИ Македонија-Здружение на Финансиски пазари. Г-дин Иван Штериев и Г-дин Бојан Цветановски се обврзаа да ја унапредат соработката во размена на знаења од сферата на финансиските пазари и тргувањето со хартии од вредност, техничка и фундаметална анализа на трендовите, нови типови на инструменти и начини на финансирање на пазарите на капитал. Прв заеднички проект е семинар на тема crowdfunding како еден нов (интересен) вид на финансирање на стартапи,мали и средни претпријатија кој ќе се одржи во средината на Септември во организација на Македонска Берза АД Скопје.

Кафе со АЦИ пријатели – July edition

 

Почитувани Колеги, АЦИ Пријатели,

АЦИ Македонија –Здружение на Финансиски Пазари има чест да ве покани на дружба со кафе (под покровителство на Здружението) во кафулето “Винил” на Булевар Партизански Одреди бр.14 спроти Соборната Црква, во Вторник, 30.07.2019 со почеток од 17.00 часот.

Повелете да се видиме и да размениме искуства , мислења на актуелни стручни теми.

Ќе ни биде мило да дојдете.

Девизен пазар-актуелни домашни и меѓународни движења- списание Економија и Бизнис

 

автор: Јане Настоски

На девизниот пазар и понатаму останува политиката на стабилен девизен курс, во опсег на движење на ЕУР/МКД  меѓу 61,47 и 61,72, курсеви според кои банките можат да купуваат и да продаваат евра со Народна банка на Република Македонија. Во овие рамки банките тргуваат меѓу себе врз пазарни професионално дефинирани принципи. Соодветно средниот курс на еврото се формира според котациите на банките поддржувачи кои тие ги истакнуваат секој работен ден на електронската платформа за меѓубанкарско тргување. Сите останати валути од курсната листа на НБРМ флуктуираат слободно во однос на македонскиот денар и нивната вредност зависи од движењата на меѓународниот девизен пазар. Учесници се компаниите од реалниот сектор, инвестициските фондови, овластени менувачници, банки од странство, приватни лица, сите овие субјекти тргуваат со домашните деловни банки со што финално ја креираат понудата и побарувачката на девизи и влијаат врз девизните позиции на банките. Домашните деловни банки пак тргуваат меѓу себе преку унифицирана електронска платформа така што на ефикасен и пазарен начин го усогласуваат недостигот и вишокот од девизи меѓу себе.

Continue reading “Девизен пазар-актуелни домашни и меѓународни движења- списание Економија и Бизнис”

Бесплатен Webinar на тема Опции

 

На 25 Јуни ќе се одржи бесплатен Webinar на тема Опции од еден интересен агол и пристап на нивна анализа со Г-дин Paul McLaren, CMT, CFTe, MSTA /President and Managing Director @Enhance Your Options Pty Ltd.

Регистрација и пристап на линкот :

https://zoom.us/webinar/register/WN_Xu2ClmUiRmieGBTh9DVOMw

Благодарност на Г-ѓа Снежана Поповска ТТК Банка на заложбата за овој Webinar да биде достапен и до нас.