Членови

АЦИ Македонија- Здружение на финансиски пазари брои 134 членови од 16-те банки во Република Македонија, вклучувајќи ја и Народната Банка. Секоја банка има по двајца членови со право на глас при донесување на одлуките на Собранието.

Кликнете да нé запознаете:

Брошура на сите членови на АЦИ Македонија (преземи pdf документ)