Настани

2020

XXV Годишно собрание, 27-ми ноември, Webex платформа

  • Вовед во Собранието,
  • Поздравен Говор-Г-ѓа Анита Ангеловска-Бежоска-Гувернер на Народната Банка на Република Северна Македонија,
  • Поздравен Говор-Г-ѓа Маја Стевкова-Штериева-Претседател на Македонската Банкарска Асоцијација,
  • Извештај за работата и идни планови на ЗдружениетоГ-дин Бојан Цветановски-Претседател на Здружението АЦИ Македонија – Здружение на финансиски пазари,
  • ИСДА мастер договор имплементација и тековен развој-Г-дин Ѕвонко Станковски-Директор на Сектор за ликвидност и тргување во Уни-Банка,Скопје-Координатор на ИСДА проектот во АЦИ Македонија,
  • СКИБОР ретроспектива и движења-Г-дин Сашо Радевски-Заменик Директор во Сектор за средства и ликвидност во Стопанска Банка,Скопје-член на СКИБОР одборот за избор и следење на референтни банки од АЦИ Македонија,
  • Измена на Статутот на Здружениетодискусија и гласање,
  • Избор на член на Надзорен Одбор на Здружениетогласање

2019

XXIV Годишно собрание, 31-ви мај до 02-ри јуни, Охрид

Поздравен говор и извештај  за активностите на Здружението, Бојан Цветановски, Претседател на АЦИ Македонија
• Видео обраќање од Руи Кореира, Одбор за едукација ACI FMA
• Презентација:  Мелита Никодиновска, Дирекција за операции на финансиските пазари, НБРМ
• Панел дискусија: „ Инвестициски можности во моментот- предизвик”, Модератор: Снежана Поповска, CFTe, TTK Банка
• Презентација: „Финансиски пазари- преглед ”, М-р Борче Стаменковски, Раководител на Служба за средства и ликвидност, Капитал Банка

  • Refinitiv семинар на тема IRS– 11- ти април 2019, Скопје

Презентации: Владимир Трајковиќ-Шпаркасе Банка-Технологија на функционирање на Каматниот Своп, Front Office активности, Ненад Јовчески- НЛБ Банка-Евиденција и вреднување на Каматниот Своп,Back Office активности, Иван Илековиќ- Refinitiv- IRS quotes, trading, price determination (pricing), IRS default, Front  &Back office software support, bond trading , stocks.

 

  • Bloomberg London настан– 20- ти февруари 2019, Скопје

Презентациите кои покриваат теми од сферата на тргување со хартии од вредност на примарен и секундарен пазар и каматни свопови, техники на тргување со обврзници , формирање на цена на каматни свопови, формирање на крива на принос, анализа на трендови, вреднување како и пост-тргување активности и архивирање.

2018 

XXIII Годишно собрание, 20-ти до 22-ри април, Струга

• Поздравен говор и извештај  за активностите на Здружението, Емил Јакимов, Претседател на АЦИ Македонија
• Официјално обраќање и презентација од Руи Кореира, Одбор за едукација ACI FMA
• Презентација:  Дирекција за операции на финансиските пазари, НБРМ
Панел дискусија: „ Крипто валути- назад во иднината”, Модератор: Бојан Цветановски, член на Извршен Одбор на АЦИ Македонија
• Презентација: „Нови трендови на FX пазарите ”, Лукаш Бехари, Thomson Reuters

2017

XXII Годишно собрание, 12-ти до 14-ти мај, Струга

• Поздравен говор и извештај  за активностите на Здружението, Емил Јакимов, Претседател на АЦИ Македонија
• Официјално обраќање ACI FMA
• Презентација:  Нови предизвици за финансиските пазари во Македонија од промените во глобалното и домашното опкружување– Весна Христовска, Дирекција за операции на финансиските пазари, НБРМ
Панел дискусија: „ Развој на финансиските пазари во Македонија- актуелни потреби и перспективи/ активна примена во бизнисот- Скибор, IRS, CRS, FWD, ISDA ”, Модератор: Горјан Нацевски, Комерцијална Банка АД Скопје
• Презентација: „Прва платна институција у Србији ”, Еуропоинт

2016

XXI Годишно собрание, 27-ми до 29-ти мај, Струмица

• Поздравен говор и извештај  за активностите на Здружението, Емил Јакимов, Претседател на АЦИ Македонија
• Официјално обраќање ACI FMA
• Презентација:  Движења на меѓународните финансиски пазари со осврт на управувањето на девизните резерви и имплементација на монетарната политика во 2015 година”– Маја Кадиевска Војновиќ, вицегувернерка на НБРМ
• Презентација: „The impact of future global crisis on currencies ”, Сем Вакнин

2015

XX Годишно собрание, 15-ти до 17-ти мај, Струга

• Поздравен говор, Емил Јакимов, Претседател на АЦИ Македонија
• Официјално обраќање на Маршал Бејли, претседател на ACI FMA
• Поздравен говор и презентација на  Маја Кадиевска Војновиќ, вицегувернерка на НБРМ
Панел дискусија: „ Влијанието на економските индикатори на финансиските пазари во Македонија ”, Модератор: Јован Аврамоски, Охридска Банка АД Скопје
• Извештај за активностите на АЦИ Македонија ЗФП, Борче Стаменковски, Капитал Банка

2014

Работилница на  Omega Finance doo Ljubljаna – Изведени финансиски интрументи во пракса,  23-ти до 25-ти април, Скопје

XIX Годишно собрание, 9-ти до 11-ти мај, Маврово

2013

Работилница на  Omega Finance doo Ljubljаna – Вовед во инвестирање и тргување со обврзници, стратегии за заштита на должнички портфолија,  28-ми до 29-ти март, Скопје

XVIII Годишно собрание, 10-ти до 12-ти мај, Крушево

2012

Предлог за измена на законската регулатива поднесена до Здружение за Банкарство, 6-ти февруари 2012, Скопје

2011

XVI Годишно собрание, 6-ти до 8-ми мај, Струга

50-ти Светски конгрес на ACI FMA, 26-ти до 28-ми мај, Будимпешта

Потпишан Меморандум за стратешка соработка меѓу АЦИ Македонија и International Trading School Белград, 6-ти октомври

Интерактивен сертифициран форекс семинар за банки и фирми на International Trading School Белград, 20-ти до 21-ви октомври

Предавање на Универзитет Американ Колеџ, Скопје на тема ”Forex Market”, Емил Јакимов и Бојан Цветановски, АЦИ Македонија, 2-ри ноември

Семинар на Gain Capital London, 15-ти декември

2010

Семинар во соработка со Thomson Reuters на тема: “Техничка и финдаментална анализа како рационална основа за оптимална тактика и стратегија при тргување со финансиски инструменти”- Trendlines and Moving Averages и Advanced Momentum, 11-ти март, Скопје

XV Годишно собрание, 23-ти до 25-ти мај, Маврово

Семинар на Europoint Systems/  TenforeПрограма и Презентација, 26-ти мај, Скопје

Потпишан Меморандум за стратешка соработка меѓу АЦИ Македонија и Универзитет Американ Колеџ Скопје, 11-ти ноември

Семинар на АЦИ Македонија“Лице во лице, банкарските дилери  и компаниите”, 6-ти декември, Скопје

Доделени АЦИ Македонија дипломи, 24-ти декември, Битола

2009

XIV Годишно собрание, 26-ти до 28-ми септември, Охрид

48-ми Светски конгрес на ACI FMA, 17-ти до 20-ти ноември, Париз

Семинар-работилница на тема: „Термински трансакции и свопови – интервалутарни и девизи за денари, унифициран третман и сметководствена евиденција”, 24-ти декември, Скопје

2008

XIII Годишно собрание, 10-ти до 12-ти октомври, Битола

2007

АЦИ Македонија во медиумите: Капитал- СКИБОР ќе покаже колку чинат парите во Македонија, 27-ми јуни, Скопје

XII Годишно собрание, 5-ти до 7-ми септември, Охрид