Девизен пазар-актуелни домашни и меѓународни движења- списание Економија и Бизнис

 

автор: Јане Настоски

На девизниот пазар и понатаму останува политиката на стабилен девизен курс, во опсег на движење на ЕУР/МКД  меѓу 61,47 и 61,72, курсеви според кои банките можат да купуваат и да продаваат евра со Народна банка на Република Македонија. Во овие рамки банките тргуваат меѓу себе врз пазарни професионално дефинирани принципи. Соодветно средниот курс на еврото се формира според котациите на банките поддржувачи кои тие ги истакнуваат секој работен ден на електронската платформа за меѓубанкарско тргување. Сите останати валути од курсната листа на НБРМ флуктуираат слободно во однос на македонскиот денар и нивната вредност зависи од движењата на меѓународниот девизен пазар. Учесници се компаниите од реалниот сектор, инвестициските фондови, овластени менувачници, банки од странство, приватни лица, сите овие субјекти тргуваат со домашните деловни банки со што финално ја креираат понудата и побарувачката на девизи и влијаат врз девизните позиции на банките. Домашните деловни банки пак тргуваат меѓу себе преку унифицирана електронска платформа така што на ефикасен и пазарен начин го усогласуваат недостигот и вишокот од девизи меѓу себе.

Continue reading “Девизен пазар-актуелни домашни и меѓународни движења- списание Економија и Бизнис”

Бесплатен Webinar на тема Опции

 

На 25 Јуни ќе се одржи бесплатен Webinar на тема Опции од еден интересен агол и пристап на нивна анализа со Г-дин Paul McLaren, CMT, CFTe, MSTA /President and Managing Director @Enhance Your Options Pty Ltd.

Регистрација и пристап на линкот :

https://zoom.us/webinar/register/WN_Xu2ClmUiRmieGBTh9DVOMw

Благодарност на Г-ѓа Снежана Поповска ТТК Банка на заложбата за овој Webinar да биде достапен и до нас.

Сега сме и на Twitter

 

Следете го 24тото Годишно Собрание преку Twitter и поставувајте прашања и коментари за време на панелите на #ACIPanel2019 .

Срдечно,

@AciMacedonia

Конференциска програма и Листа на учесници

 

Листа на учесници на 24тото Годишно Собрание на АЦИ Македонија ЗФП

Конференциска програма ( преземи pdf документ )

Петок, 31ви Мај, 2019

20.00 Коктел вечера за добредојде (спонзорирано од Europoint)

Сабота, 01ви Јуни 2019

10.00 Почеток -24то Годишно Собрание на АЦИ Македонија-ЗФП

o Свечено отворање-Извештај од страна на Претседателот

o ACI-FMA – видео обраќање o НБРСМ-презентација

o Финансиски Пазари – преглед , М-р Борче Стаменковски, Раководител на Служба за средства и ликвидност, Капитал Банка

11.30 Кафе пауза

12.00 “Инвестициски можности во моментот-предизвик”

Модератор: Снежана Поповска, CFTe, TTK Банка

Панелисти:

o Драган Илкоски, Директор на Дирекција за услуги со хартии од вредност, Шпаркасе Банка АД Скопје

o М-р Горан Марковски, Главен Извршен Директор во КБ Публикум Инвест

o Коста Ивановски, CFA, Директор на Сектор за Инвестиции во Сава Пензиско Друштво

o Александар Манев, M.B.A. Економски аналитичар, ко-сопственик на www.faktor.mk

13.30 Презентација на Refinitiv

14.00 Затворање на Собранието(официјален дел)

15.00 Крстарење (спонзорирано од Asseco-see) и ручек во Св.Наум (спонзорирано од Refinitiv ).

21.30 Враќање во Хотелот со брод

Недела, 02ри Јуни, 2019

Слободно време/Напуштање на хотелот