Перспектива на парите и системите на плаќање- списание Економија и бизнис

автор: Стојан Донески

Низ историјата парите како средство за плаќање се менувале согласно потребите на тогашното население и околностите кои владееле, од монети, хартиени пари, меници, чекови итн.  Со индустријализацијата и забрзаниот раст, се јави потреба од развивање на системи за плаќање кои би можеле да се носат со зголемената потреба од трансфер на пари. Во последните 50 години системите за плаќање потпомогнати од ИТ индустријата се развиваат со забрзано темпо.

Како што се развиваат системите за плаќање на пари, така и парите еволуираат односно се појавуваат првите електронски пари (електронски трансфер на пари), потоа се појавуваат и платежните картички кои денес се користат во најголема мера, се до картичките на супермаркети со кои се собираат поени, за потоа истите да се користат за купување на производи од истиот маркет, кои исто така се една форма на електронски пари. После развојот на ИТ индустријата и интернетот како форма за комуникација, електронското и интернет плаќањето зема замав во последниве дваесет години. Хартиените пари се поретко можеме да ги сретнеме во развиените држави, дигиталната форма на парите не е непознаница и нема да се зачудиме доколку на некој излог видиме натпис “не примаме кеш, само картички”. Continue reading “Перспектива на парите и системите на плаќање- списание Економија и бизнис”

Кафе со АЦИ пријатели- december edition

Почитувани Колеги, АЦИ Пријатели,

 АЦИ Македонија –Здружение на Финансиски Пазари има чест да ве покани на дружба со кафе(под покровителство на Здружението) во кафулето Винил на Булевар Партизански Одреди бр.14 спроти Соборната Црква во Четврток 06.12.2018 со почеток од 17.00 часот.

 Повелете да се видиме и да размениме искуства , мислења на актуелни стручни теми.

Ќе ни биде мило да дојдете.

Девизниот пазар во РМ останува со голем промет, невработеноста во САД намалена, нов проблем во ЕУ- Италија е презадолжена- списание Економија и Бизнис

Автор: Борче Стаменковски

Прометот на девизниот пазар останува на високо ниво. Во вкупниот промет, еврото учествува со околу 81%, американскиот долар со околу 13% а останатите валути вкупно опфаќаат околу 6% од вкупниот девизен пазар.

Во просек во Октомври истргувани 35,9 милиони евра дневно на девизниот пазар. Понудата од овластените менувачници и реалниот сектор е на високо ниво, побарувачката намалена, големите компании ги редуцираат купувањата од сезонски причини. Кај деловните банки, НЛБ Банка, Комерцијална Банка, Шпаркасе Банка, Охридска Банка на страната на понудата на еур/мкд, Про-Кредит Банка и Халк Банка купувачи но со намалени износи. Курсот на тргување помеѓу банките во тесен опсег 61,47-61,48. Се приметува на крај на месец зголемена активност од страна на банките, со цел “пеглање”  на отворената девизна позиција (ОДП) која од друга страна има влијание на стапката на адекватност на капиталот.

Continue reading “Девизниот пазар во РМ останува со голем промет, невработеноста во САД намалена, нов проблем во ЕУ- Италија е презадолжена- списание Економија и Бизнис”

Девизен пазар и краток осврт на најчесто тргуваните валути во РМ- списание Економија и Бизнис

Автор: Весна Трајковска

Пазарот на девизи во РМ е значаен сегмент за целокупниот финансиски пазар и економијата на земјата кој постепено се развива, се карактеризира со стабилен курс на денарот и промет кој расте благодарение на подобрената бизнис клима, новите капацитети ореинтирани кон извоз, странските инвестиции во земјата. НБРМ е поддржувач на деловните банки секојдневно објавува податоци за вкупниот промет на девизниот пазар на банките во РМ. На пример прометот во првата половина од септември 2018 (353 милиони евра) е приближен на вкупниот промет од претходните два месеца заедно (380 милиони евра) што произлегува од зголемената надворешнотрговска размена која повлекува поголем тековен трансфер на девизи, зголемен промет на менувачкиот пазар  и на деловните банки со НБРМ.

Continue reading “Девизен пазар и краток осврт на најчесто тргуваните валути во РМ- списание Економија и Бизнис”